About Me

พชเรศวร์ รอดเหตุภัย (เอม) – เภสัชกรจบใหม่จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อายุ 25 ปี ผู้มีความใฝ่ฝันอยากท่องโลกกว้างมาตั้งแต่เด็ก มีประเทศที่ฝันอยากไปมากที่สุด คือ “ญี่ปุ่น” เมื่อเรียนจบมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2012 ผมมีโอกาสทำตามฝันด้วยเดินไปทางเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนร่วมกันครั้งแรกเป็นเวลา 15 วัน ในเดือนเมษายน 2014 และได้ทำตามความฝันอีกครั้ง ด้วยการส่งบทความท่องเที่ยวประกวดในโครงการ “Travel Internship in Japan 2014” ของเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น JapanTravel.com และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ชนะ โดยมีการบินไทย และ JR East เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการเดินทาง ผมใช้เวลาท่องเที่ยวญี่ปุ่นในโครงการนั้นเป็นเวลานานกว่า 8 สัปดาห์ และจากประสบการณ์ใน 2 ครั้งนั้น ได้ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจอยากท่องโลกกว้าง อยากแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่รับรู้มาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน ทั้งที่กำลังวางแผนหรือมีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ประเทศในฝันของใครหลายๆคนเช่นเดียวกับผม

Read more >