Japan

ญี่ปุ่น หรือดินแดนอาทิตย์อุทัย (Land of The Rising Sun) ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานนับพันปี ด้วยวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยแปลกใหม่ ความเป็นมิตรของผู้คน และมีความปลอดภัยสูง จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดหลายๆ คนจึงเลือกประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อท่องเที่ยวและเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ใหม่ในชีวิต

ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะ มีเกาะใหญ่ทั้งหมด 4 เกาะหลัก ได้แก่ เกาะฮอนชู ฮอกไกโด ชิโกกุ และคิวชู และมีเกาะเล็กๆอีกมากกว่า 3,000 เกาะ แบ่งพื้นที่การปกครองทั้งหมดเป็น 8 เขต อยู่ในเกาะฮอนซูทั้งหมด 5 เขตได้แก่ คันโต คันไซ โทโฮกุ จูบุ และชูโงะกุ  อีก 3 เขตคือ ฮอกไกโด ชิโกกุ และ คิวชู (รวมโอกินาว่า และหมู่เกาะริวกิว)

มีพื้นที่รวมทั้งหมด 377,944 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 60 ของโลก (ขนาดเล็กกว่าประเทศไทยเล็กน้อย) มีประชากรประมาณ 127 ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 10 ของโลก มีโตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวง เฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ในโตเกียวและปริมณฑลก็มีจำนวนกว่า 30 ล้านคน คนญี่ปุ่นจะเรียกชื่อประเทศตัวเองว่า “นิปปอน” (Nippon) หรือ “นิฮง” ซึ่งแปลความหมายตรงตัวได้ว่า “ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์”

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

Advertisement
%d bloggers like this: