สะพานสระแก้ว สะพานแห่งความทรงจำของชาวศิลปากร

สะพานไม้เล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยความทรงจำดีๆของชาวศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (ทับแก้ว)

Advertisement