ชมสถานีโตเกียวบนสวนลอยฟ้า Kitte Garden

ไม่ไกลจากสถานีรถไฟโตเกียวมีห้างสรรพสินค้า Kitte อาคารสีขาวขนาด 6 ชั้น ที่ทำการไปรษณีย์กลางโตเกียวเดิม (Tokyo central post office) ที่ภายหลังถูกปรับปรุงยกเครื่องใหม่ เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย มีจุดชมวิวสถานีรถไฟโตเกียวในมุมสูง

Advertisement