Tempozan Ferris Wheel ชิงช้าสวรรค์ที่เคยสูงที่สุดในโลก

บอกเล่าประสบการณ์ขึ้น Tempozan Giant Ferris Wheel ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์สูง 112.5 เมตร ที่เคยได้รับการบันทึกตำแหน่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมือปี 1997

Advertisement