Tokyo City View @ Mori Tower จุดชมวิวที่สวยที่สุดในโตเกียว

วิวที่สวยที่สุด อาจไม่ได้ถ่ายมาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุด... เช่นเดียวกับจุดชมวิวแห่งนี้ ที่หลายคนอาจไม่รู้เลยด้วยว่าวิวจากสถานที่แห่งนี้วิเศษมากมายขนาดไหน!

Advertisement

ชมวิวฟรีที่ศาลาว่าการกรุงโตเกียว

รีวิวอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว (Tokyo Metropolitan Government Building) อาคารแฝดที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นใจกลางเขตชินจูกุ ที่ชั้น 45 ของอาคารทั้งสองนี้มีจุดชมวิวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี

Tempozan Ferris Wheel ชิงช้าสวรรค์ที่เคยสูงที่สุดในโลก

บอกเล่าประสบการณ์ขึ้น Tempozan Giant Ferris Wheel ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์สูง 112.5 เมตร ที่เคยได้รับการบันทึกตำแหน่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมือปี 1997

ชมสถานีโตเกียวบนสวนลอยฟ้า Kitte Garden

ไม่ไกลจากสถานีรถไฟโตเกียวมีห้างสรรพสินค้า Kitte อาคารสีขาวขนาด 6 ชั้น ที่ทำการไปรษณีย์กลางโตเกียวเดิม (Tokyo central post office) ที่ภายหลังถูกปรับปรุงยกเครื่องใหม่ เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย มีจุดชมวิวสถานีรถไฟโตเกียวในมุมสูง